ชนเล็ก Shake แล้วแยก รับฟรีค่า TAXI 3,000 บาท
รถชน ไม่ต้องรอประกัน รถเข้าอู่ ไม่ต้องห่วง
มี TAXI ให้ใช้ฟรี ระหว่างซ่อม : )
FREE DOWNLOAD

กติกาการแจกของรางวัล

  1. เป็นผู้ใช้บริการ “ชนแล้วแยก” (Knock for Knock) และได้รับหลักฐานยืนยันการชนแล้วแยกผ่าน Claim Di Application ในระหว่างวันที 1 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559
  2. บริการ “ชนแล้วแยก” ใน Claim Di Application สำหรับรถที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ขนาด 4 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งทำประกันกับประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, ธนชาติประกันภัย, เทเวศประกันภัย และเจนเนอราลี่ประกันภัย
  3. คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ว่าฝ่ายใด ถูก ผิด หรือประมาทร่วม
  4. Claim Di Application เป็นบริการฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ใช้
  5. ของรางวัลคือ ค่า Taxi 3,000 บาท สำหรับ 100 คู่แรก ที่ใช้บริการ “ชนแล้วแยก” ผ่าน Claim Di Application
  6. ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งวิธีรับของรางวัล
  7. Claim Di สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ปฏิบัติตามกติกา รวมถึงพนักงานของ Claim Di พร้อมครอบครัว
  8. Claim Di ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดใดๆ ของผู้ได้รับสิทธิ์
  9. Claim Di ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และ/หรือรายละเอียดข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น
  10. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญนี้ได้ที่ Facebook Claim Di ilertu
© Copyright 2016. All Right Reserved. Anywhere 2 go Co., Ltd.